Meeting Academic Board 07-11-2017

CONVOCATORIA DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DocTIC

DATA:  Martes 7 de novembro de 2017

HORA: 12:00h

LUGAR: Torre A - A010 (Acristalada)

ORDE DO DÍA:

1.- Informe da coordinadora

2.- Aprobación, se procede, de actas anteriores

3.- Admisión a trámite, se procede, da Tese de Doutoramento de Nuno Ricardo Cordeiro Leonor, aprobación, se procede, da proposta de tribunal e outros trámites relacionados.

4.- Admisión a trámite, se procede, da Tese de Doutoramento de Marcos Mouriño García, aprobación, se procede, da proposta de tribunal e outros trámites relacionados.

5.- Asuntos de trámite

6.- Rogos e preguntas

 

Notas:

No caso de que algún membro titular non poda asistir, por favor, avise ó membro suplente.

Lémbrase que calquera profesor/a de DocTIC está convidado/a a asistir á reunión.

 

Vigo, 31 de outubro de 2017

O Secretario de la CAPD

Manuel García Sánchez

Date: 
Tuesday, November 7, 2017 - 12:00
Tags: